Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu KLUBOWO24.PL

Preambuła i Administrator danych osobowych

 1. Serwis KLUBOWO24.PL zwraca szczególną uwagę na ochronę prywatności Użytkowników korzystających z Serwisu. W tym celu Operator stosuje odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i fizyczne, w tym systemy szyfrowania danych oraz systemy haseł, które pozwalają na skuteczną ochronę przetwarzanych Danych Osobowych. Operator zapewnia stałą kontrolę nad procesem przetwarzania Danych Osobowych, co sprawia, że dane są chronione w jak najwyższym stopniu.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Webcare sp. z o. o. z siedzibą w Mysłowicach, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000641632, email kontaktowy: info@klubowo24.pl
 3. Słowa pisane w niniejszym dokumencie z dużej litery mają znaczenie nadane w Regulaminie

§1. Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Zagrożeniem dla osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania poczty e-mail istotne jest, aby Użytkownik posiadał program antywirusowy i stale go aktualizował.
 2. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do konta Operatora jak i Użytkownika.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mimo stosowania przez Administratora rozmaitych technologii informatycznych nie istnieje pełne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi w wyżej niepożądanymi działaniami.

§2. Dane przetwarzane przez administratora

 1. Użytkownik, w celu korzystania z Serwisu jest zobowiązany do zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności, brak akceptacji jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
 2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe, które są niezbędne w celu świadczenia Usług w rozumieniu Regulaminu, w tym do zawarcia, zmiany oraz rozwiązania Umowy. Administrator w ramach Serwisu przetwarza Dane Osobowe reprezentantów osób prawnych:         
  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu komórkowego,
  3. adres e-mail,
 3. Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika lub na podstawie przepisów prawa, które upoważniają Operatora do ich przetwarzania.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych zaznaczając odpowiednie pole Formularza wypełnianego w trakcie rejestracji Konta.
 5. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa powyżej. W takim wypadku Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do usług oferowanych przez Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pozbawienia Użytkownika możliwości dostępu do usług z powodu okoliczności wymienionych w tym punkcie.
 6. Użytkownik jest uprawniony do wglądu, modyfikacji, usuwania Danych Osobowych po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie lub kontaktując się z Administratorem.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§3. Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Operator będzie przetwarzał Dane Osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności.
 2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu:
  1. założenia Konta w Serwisie,
  2. umożliwienia kontaktu pomiędzy Operatorem oraz Użytkownikami,
  3. świadczenia Usług w ramach Serwisu,
  4. egzekwowania zasad Serwisu,
  5. rozwiązywania problemów,
  6. dostosowywania Serwisu, Usług oraz treści do potrzeb Użytkowników.
 3. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celach marketingowych Serwisu, w tym świadczonych Usług oraz produktów.
 4. Administrator przetwarza dane statystyczne w tym adres IP Użytkownika wyłącznie w celu badania ruchu internetowego w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych. Dane o których mowa w zdaniu powyżej nie są łączone z Danymi Osobowymi Użytkownika w celu jego identyfikacji, chyba że jest to niezbędne dla realizacji Usług Serwisu.
 5. Za zgodą Użytkownika, Serwis wykorzystuje Dane Osobowe do przesyłania Użytkownikowi wiadomości, w szczególności wiadomości marketingowych dotyczących Serwisu.

§4. Dostęp do danych użytkownika

 1. W celu prawidłowego wykonania umowy Serwis udostępnia Dane Osobowe Płatnika Podmiotowi.
 2. Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Serwis zawiera łącza do innych stron www, za które nie ponosi odpowiedzialności w zakresie zasad zachowania prywatności. Po przejściu na inne strony www należy zaznajomić się z polityką prywatności przyjętą na tych stronach - niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu KLUBOW24.PL.

§5. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Do Danych Osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa

§6. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. konfiguracji serwisu,
  2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  3. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
  4. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
  5. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  6. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  7. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,
  8. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  9. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
  10. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,
  11. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  12. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  13. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji,
  14. analiz i badań oraz audytu oglądalności,
  15. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  16. świadczenia usług reklamowych,
  17. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich,
  18. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z Serwisu zablokować możliwość zapisywania plików Cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, właściciel Serwisu zastrzega, jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.

§7. Zmiana zasad polityki prywatności

 1. Administrator w każdej chwili może zmienić niniejszą politykę prywatności.
 2. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia.